Resultaten vragenlijst

Dinsdag 28 juli 2015

We zijn natuurlijk benieuwd naar de ervaringen uit de praktijk. Daarom hebben we een vragenlijst afgenomen onder vrijwilligers van Wijkhelden (met uit zondering van de begeleiders). Ruim 100 vrijwilligers hebben de vragenlijst ingevuld. De meeste vrijwilligers ruimen 1 tot 2 keer per maand zwerfafval op. Ze hebben na één opruimronde gemiddeld 1 zak vol met zwerfafval. De belangrijkste reden om zwerfafval op te ruimen, is een bijdrage leveren aan een schone buurt.
Door de vragenlijst in te vullen konden vrijwilligers kans maken op een overheerlijke appeltaart. De winnaar van de appeltaart is meneer P. Paulusma uit Nijmegen. Gefeliciteerd met deze smakelijke prijs. We bedanken alle deelnemers voor het invullen van de vragenlijst. Hiermee krijgen we meer inzicht in het zwerfafvalproject Wijkhelden.

  • Wist u dat ...
  • Een uitgespuugd kauwgompje wel 20 jaar kan blijven liggen ...