Nijmegen

Nijmegen is een schone stad. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd kan het natuurlijk altijd beter, want er ligt nog regelmatig zwerfvuil en afval op straat.

De gemeente en Dar werken er samen aan dat het afval bij je thuis (gescheiden) opgehaald wordt, maar we willen ook wat doen aan het afval op straat. Dat kunnen we niet alleen. Hulp van jou als inwoners die een steentje bij willen dragen is meer dan welkom.

Daarom brengt het project ‘Wijkhelden’ ouderen en jongeren bij elkaar om er samen voor te zorgen dat we allemaal fijn kunnen wonen in een stad die schoon, heel en veilig is.

Ik hoop dat velen van jullie zich aanmelden en mee gaan doen als Wijkheld in Nijmegen. Alvast bedankt!

Bert Velthuis
Wethouder Openbare Ruimte

  • Wist u dat ...
  • Een frietbakje van plastic er na maar liefst 90 jaar nog ligt ...