Heumen

Heumen is een landelijke gemeente onder de rook van Nijmegen. In de vier kernen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt is het niet alleen prettig om te wonen, maar het is er ook schoon. Omdat we trots zijn op de gemeente Heumen zorgen we er samen voor dat de kernen schoon, heel en veilig zijn, en blijven. De gemeente Heumen en Dar spelen hierin een belangrijke rol. Het is hun taak om huishoudelijk afval op te halen. Toch kan een kleine gemeente als Heumen niet zonder inwoners die samen de schouders eronder willen zetten om samen te werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Samen met buurtbewoners en/of mensen uit de wijk kunnen we zorgen dat de gemeente schoon blijft. De gemeente brengt hiervoor mensen bij elkaar zodat iedereen, van de allerjongsten tot de alleroudste inwoners, zijn of haar steentje bij kan dragen. Op deze manier creëren we samen een schonere gemeente Heumen en dat merken op den duur ook de bezoekers.

 

Leo Bosland
Wethouder duurzaamheid, wonen, armoedebestrijding en werk en inkomen

  • Wist u dat ...
  • Het gemiddeld 2 jaar duurt voor een sigarettenpeuk helemaal is vergaan ...