Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden voor vrijwilligers van de deelnemende gemeenten en hun afvalinzamelbedrijven (hierna te noemen Wijkhelden).

Door inschrijving als vrijwilliger voor het project Wijkhelden verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende bepalingen:

Vrijwilligers handelen met respect voor mens, omgeving en natuur tijdens de loopronde. Dit betekent dat je tijdens het opruimen van zwerfafval gepaste zorg in acht neemt met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse, zodat er zo min mogelijk risico is op schade voor betrokkenen en Wijkhelden. De begeleiders van kinderen zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en gedragen zich ook als zodanig.

Ten behoeve van je veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer, vragen wij je en vooral de kinderen de verstrekte veiligheidshesjes te dragen.

Het declareren gebeurt door de hoofdbegeleider binnen 8 weken na dato via de website. Het recht op vergoeding komt na 8 weken te vervallen.

Wij gaan ervan uit dat de hoofdbegeleider van een team toestemming heeft gekregen van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen die zich als Wijkheld aansluiten bij een team.

Het is verboden om de speciale restafvalzakken die bedoeld zijn voor zwerfafval, te vullen met ander afval zoals huishoudelijk restafval.

Wijkhelden verstrekt het benodigde materiaal om in de openbare ruimte zwerfafval op te ruimen. Dit materiaal blijft eigendom van Wijkhelden, ook als je als vrijwilliger de werkzaamheden beëindigt. Wijkhelden ontvangt het materiaal dan graag terug.

Met je aanmelding ben je geregistreerd als vrijwilliger en daarmee verzekerd via de verzekering van Wijkhelden. Deze verzekering geldt als een ongeval- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Als je als vrijwilliger de werkzaamheden wilt beëindigen, verzoeken wij je om dit schriftelijk via de website door te geven. Wijkhelden neemt dan contact met je op om het materiaal zoals veiligheidshesje en knijper bij je op te komen halen.

Wijkhelden stelt het enorm op prijs als je foto’s maakt tijdens de werkzaamheden. Als je de foto’s uploadt, aan ons mailt en/of deelt op social media, dan geef je daarmee automatisch toestemming om deze te publiceren ten behoeve van promotie van de Wijkhelden.

Met je inschrijving geef je je gemeente toestemming om de locatie van je of je team te vermelden op de participatiekaart (www.participatiekaart.nl). Je adresgegevens zijn hierbij niet zichtbaar.

Met je inschrijving ontvang je automatisch de nieuwsbrief van Wijkhelden per e-mail. Wanneer je deze niet meer wilt ontvangen kun je jezelf onderaan in de nieuwsbrief afmelden.

Wijkhelden mogen je persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.

Bij het niet nakomen van bovengenoemde bepalingen, heeft Wijkhelden het recht om je uit te schrijven als vrijwilliger.

Kies jouw gemeente